Algemeen

Overname ARE

Vanaf 1 januari 2021 zal Algemene Rubberindustrie Eindhoven (ARE) onder eigen naam de leveringen voort zetten. Wihado en ARE werken al sinds beider bestaan samen en kennen dezelfde normen, waarden en bedrijfscultuur. Leveringsbetrouwbaarheid, kwalite[...]